İş Güvenliği Uzmanlığı
Anasayfa > İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

İşyerinin detaylı incelemesi ile tehlike lerin belirlenmesi, derecelendirilmesi buna paralel olarak Risk Değerlendirme raporunun hazırlanması, yasal gereklere göre işyerinin yetkinliği ilgili kanuna, tüzüklere ve yönetmeliklere göre ayrıntılı olarak rapor hazırlayıp işverene sunmak.

Risk değerlendirilmesinde tespit edilen risk ve tehlike leri bertaraf etmek adına önleyici tedbirleri, faaliyetleri belirleyerek derhal tatbik  ve takip etmek.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların periyodik olarak yapılmasını kontrol ederek uygunsuzlukları raporlamak, gerektiğinde müdahale edip işvereni bilgilendirmek.
 
Tespit edilen risk ve tehlike ler hakkında tüm çalışanların bilgilendirilmesi, gerekli eğitimleri vermek.
İşyerinin faaliyet alanına uygun eğitimler düzenleyerek çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası vermek.
 
İşyerindeki yapılan çalışmalardaki risklere göre koruyucu önlemlerin ve aksiyon planın uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerdeki risklerin uygunlukları kontrol ederek işverene rapor vermek.
 
Teftiş grubundan denetlemeler için gelecek iş müfettişlerine, yapacakları incelemelerde yardımcı olmak.
İşverene bağlı olan işin bütününün denetleyerek uygunsuzlukları raporlamak
 
İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlayarak, hazırlanan planların uygulanmasının kontrolünü sağlamak.
Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarının uygunluğunu kontrol etmek gerekli tatbikatların yıllık planlarına göre yapılmasının kontrolü yapmak.
 
Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin kontrolünün yapılması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları ile ilgili çalışmaların uygunluğunun kontrolünü yapmak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği değerlendirme toplantılarına katılarak, yürürlükte olan İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında, işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.
 
İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için, İSG Sorumlularının düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmek.
Her ay karşılıklı belirlenecek gün sayısına göre şirketin çalışma sahalarını gezerek, dışarıdan üçüncü göz olarak iç tetkiki yapmak belirlediği uygunsuzluklar ve iyileştirmeler hakkında ana işverene rapor sunmak, iyileştirmelerin takibini kontrol etmek.
 
İşyerlerinde yapılan çalışmalara göre kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin uygunluğunu kontrol etmek.
 
Ani veya yakın tehlike oluşturan bir hususu iş yerinde tespit ettiği takdirde; işin derhal geçici olarak durdurulmasını istemek ve durumu ana işverene bildirmek.
 
Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla görüşerek işverene raporlamak.
 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda; Yıllık eğitim planlaması yapılarak, programın gerçekleşme durumunu takip ederek raporlamak.
İş Güvenliği Kurul Toplantılarını düzenlemek.
 
Resmi gazetede yayınlanacak ilgili mevzuatları takip ederek, değişiklikleri işverene bildirmek ve yasal gerekliliklerin güncellenmesini sağlamak.