Risk Değerlendirmesi Raporu
Anasayfa > Risk Değerlendirmesi Raporu

Risk Nedir?

Tehlike den kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Tehlike Nedir?
 
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
 
Tehlike Sınıfı Nedir?
 
İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur.
 
Önleme Nedir?
 
İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.
 
Risk Değerlendirmesi Nedir?
 
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlike lerin belirlenmesi, bu tehlike lerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlike lerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.